Onze visie

IMG20220720092725
De visie van Aard-lief op pedagogiek is breed. Wij geloven er in dat er kansen blijven liggen wanneer we maar één specifieke visie of methodiek aanhouden. Bij Aard-lief is ieder kind ongeacht zijn of haar achtergrond of identiteit welkom. Wij streven er namelijk naar dat ieder kind zich vertrouwd voelt bij ons. Onze visie is geïnspireerd op verschillende pedagogische visies die we hieronder in het kort toelichten:
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Rudolf Steiner

Rudolf Steiner stelt het kind centraal. Volgens hem is het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Steiner gaat ervan uit dat het kind behoefte heeft aan ritme, dat zorgt voor zekerheid, veiligheid en herkenning.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Loris Malaguzzi (Reggio Emillia)

Zij gaan ervan uit dat het kind vanaf de geboorte al talent en mogelijkheden heeft, leergierig en nieuwsgierig is. Het is belangrijk om goed naar het kind te luisteren, te kijken en in te spelen op wat het kind bezig houdt.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Janusz Korczak

Hij gelooft dat het belangrijk is om respect te hebben voor het kind zoals het kind is. Het kind moet de ruimte krijgen van volwassenen om zich te kunnen ontwikkelen en problemen zelf op te lossen.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Célistin Freinet

Zij vindt het belangrijk dat kinderen kunnen experimenteren. Door de kinderen het zelf te laten zien, doen en ervaren in plaats van vooraf uitgelegd te krijgen hoe iets in elkaar zit.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Thomas Gordon

Thomas Gordon is overtuigd dat communicatie een grote rol speelt in de opvoeding. Hij vindt het belangrijk dat er met het kind wordt gepraat op een manier dat het kind het begrijpt. En dat er zodanig naar het kind wordt geluisterd dat het kind zich begrepen voelt.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Jean Piaget

Jean Piaget ziet de omgeving van het kind als een belangrijke factor voor de ontwikkeling van het kind. Door middel van de opgedane indrukken en ervaringen uit de omgeving stellen kinderen cognitieve schema’s op, waarmee de informatie wordt opgenomen of aangepast.
puzzelstukjes-01-01

De visie van
Lev Vygotski

Lev Vygotski gaat ervan uit dat kinderen een sociale omgeving nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en een stapje verder te gaan. Hij is ervan overtuigd dat je kinderen kennis en vaardigheden kunt laten opdoen door aan te sluiten bij wat het kind zelf kan en te ondersteunen bij wat het nog niet kan.