Onze visie

IMG20220720092725
De visie van Aard-lief op pedagogiek is breed. Wij geloven er in dat er kansen blijven liggen wanneer we maar één specifieke visie of methodiek aanhouden. Bij Aard-lief is ieder kind ongeacht zijn of haar achtergrond of identiteit welkom. Wij streven er namelijk naar dat ieder kind zich vertrouwd voelt bij ons. Onze visie is geïnspireerd op verschillende pedagogische visies die we hieronder in het kort toelichten:
puzzelstukjes-01-01

Visie op pedagogiek

Een goede communicatie met het kind vinden wij erg belangrijk. De pedagogisch medewerkers luisteren actief naar het kind en praten op een manier waarop het kind zich begrepen voelt. Deze manier van communicatie zorgt voor wederzijds respect. Kinderen leren door activiteiten te doen die aansluiten op wat het kind op dat moment ervaart, beleefd en aan kan. Hierdoor heeft het kind meer interesse in wat hem geleerd wordt. De pedagogisch medewerkers geven het kind de ruimte om zelf dingen te ontdekken in plaats van het vooraf uitleggen hoe iets in elkaar zit. Hierdoor leert het kind om zelf dingen op te lossen en wordt de zelfstandigheid vergroot. De focus ligt niet op wat het kind nog niet kan maar op de mogelijkheden van het kind. Verder zorgen de pedagogisch medewerkers voor rust, reinheid en regelmaat. De kinderen krijgen voldoende rust, goede hygiëne en weten ze waar ze aan toe zijn.

puzzelstukjes-01-01

Visie op de kinderopvang

Duurzaamheid, verantwoorde voeding, natuurbeleving en experimenteren zijn de kernwoorden van onze visie op kinderopvang. Kinderen spelen bij ons niet alleen binnen. Wij bieden de kinderen namelijk een ruime, natuurlijke en uitdagende buitenruimte waar de kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid is terug te zien bij het speelgoed en de materialen die wij gebruiken. Kwalitatief goed speelgoed gaat langer mee en wij gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke materialen. De pedagogisch medewerkers denken met de ouders en kinderen mee om de opvang als een tweede huis te laten voelen. Wij zijn transparant, open en toegankelijk. Wederzijds respect bij zowel de ouder als het kind vinden wij erg belangrijk. De sfeer in de opvang straalt warmte uit en er heerst een huiselijk gevoel.

puzzelstukjes-01-01

Visie op het kind

Ieder kind is uniek. Bij Aard-lief omarmen wij dit. Wij hebben respect voor het kind en het mag zijn zoals het kind is. Ieder kind ongeacht hun achtergrond of identiteit is welkom en heeft recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Door aan deze behoeften te voldoen kan een kind zich het beste ontwikkelen. Van nature zijn kinderen grenzeloos nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Spelen, communiceren, nadoen en het zelf proberen is belangrijk voor het kind om de wereld te verkennen, nieuwe dingen te leren en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Wij gaan ervan uit dat ieder kind op zijn eigen manier en tempo ontwikkeld. Aard-lief biedt een uitdagende, stimulerende en natuurlijke omgeving voor het kind om zich spelenderwijs volop te kunnen ontwikkelen. Wij sluiten aan op wat het kind al zelf kan en ondersteunen het kind bij wat nog niet zelf lukt. Het kind staat bij ons centraal. Tevens leert het kind om te gaan met regels en grenzen en dragen wij normen en waarden over aan het kind. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid wat een kind nodig heeft om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen.