Kwaliteit

IMG20230124141206
In het pedagogisch beleidsplan staat onze visie op de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Tevens staat hierin beschreven hoe wij de emotionele veiligheid van het kind waarborgen, de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden stimuleren en hoe wij de waarden en normen overdragen aan de kinderen.

Het pedagogisch beleidsplan is in te lezen bij Aard-lief.

GGD
Om kwaliteit te waarborgen houden wij ons aan de Wet Innovatie en Kwaliteit (Wet IKK). Daarnaast worden de regels van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gehanteerd en wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid en gezondheid van de opvang. Jaarlijks wordt Aard-lief door de GGD geïnspecteerd en wordt er een inspectierapport opgesteld. Dit rapport is hier in te zien of in te lezen op locatie.
IMG20221109091158
IMG20221024104858
Veiligheid en gezondheidsbeleid
Wij werken met meerdere protocollen. Het doel van een protocol is om bepaalde situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren. Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind wordt er door de pedagogisch medewerkers gehandeld volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De protocollen en het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn in te zien bij Aard-lief.